ד"ר אוגורצין ולדיסלב

תאור התמחות ראשית

כירורגיה אורתופדית

התמחויות משנה:

טראומה

מקום עבודה

המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר

תפקיד בבית חולים:

רופא בכיר, מחלקת אורתופדיה

רופא בכיר, מרפאת טראומה ושברים

גורם מבטח:

חברות ביטוח , פרטי