ד"ר חצב אלברט

מקום עבודה:

מרכז רפואי מעיניי הישועה

תפקיד בבי"ח:
רופא באגף אמהות ויולדות

גורם מבטח:
פרטי