ד"ר מוסייב מיכאל

תאור התמחות ראשית:

יילוד וגניקולוגיה

מקום עבודה:

קופת חולים לאומית

גורם מבטח:
לאומית, חברות ביטוח , פרטי.